Cykla säkert

10 tips för dig som vill cykla säkert

 

Det är inte farligt att cykla. Men eftersom du som cyklist inte är ensam i trafiken finns det en del saker att beakta för att inte skapa onödiga risker för dig själv och dina medtrafikanter.

1. TECKEN VID SVÄNG

Ge alltid tecken när du ska svänga genom att sträcka ut armen i sin fulla längd. Du behöver inte hålla armen i nittio grader från kroppen men den ska synas väl. Precis som vid bilkörning ska du alltid vända på huvudet och försäkra dig om att det är fritt att svänga innan du slänger ut armen. Detta bör göras cirka tio meter innan du svänger. Att lyfta armen precis när du svänger och inte titta bakåt kan innebära att en omkörande cyklist missar din sväng och kör in i sidan på din cykel.

 

2. TECKEN VID STOPP

Lyft vänsterhanden rakt upp när du planerar att stanna. Detta bör göras i god tid så att bakomvarande cyklister hinner uppmärksamma att du tänker stanna. När du väl saktar in och stannar, kör omedelbart åt sidan så att du inte står kvar på cykelbanan. Se till att ha en halv meter till godo i sidled till cykelbanan.

 

3. STÅ INTE STILL PÅ CYKELBANAN

Behöver du stanna för att till exempel prata med någon så se till att lämna cykelbanan. Precis som fotgängare i cykelbanan är stillastående cyklister ett hinder och en trafikfara.

4. ANVÄND RINGKLOCKAN

Det är lag på att din cykel ska ha en ringklocka. Den är till för att uppmärksamma andra cyklister och fotgängare om din närvaro. Ringklockans främsta användningsområde är vid omkörning. Ge signal i god tid för att cyklisten/fotgängaren framför dig ska hinna förbereda sig på att bli omkörd. När det gäller fotgängare måste du vara uppmärksam på att personen kan stiga åt sidan istället för att fortsätta på inslagen kurs. Det kan innebära att fotgängaren kliver ut framför dig med risk för kollision.

 

5. HÅLL TILL HÖGER

Högertrafik gäller även för cyklister. Håll alltid till höger på cykelbanan. Är det en kombinerad gång och cykelbana utan linje mellan respektive områden är rekommendationen att fotgängare går mot cykeltrafiken på kanterna. Du cyklar då lite mer mot mitten men ändå till höger om en fiktiv mittlinje. Givetvis sker alla omkörningar på vänster sida om omkörda trafikanter.

 

6. SE UPP FÖR DÖRRARNA

När du cyklar på en bilväg med parkering längs gatan ska du inte cykla för nära de parkerade bilarna. Har du otur kan en bildörr plötsligt öppnas eller en bil hastigt köra ut. Det finns exempel på cyklister som kört in i en öppnad bildörr och skadats allvarligt eller till och med omkommit.

7. SÖK ÖGONKONTAKT

Många olyckor sker i korsningar. Försök få ögonkontakt med förare av mötande fordon. Håll på din rätt men var beredd att stanna om den mötande inte lämnar företräde.

 

8. STRUNTA I TELEFONEN

Att prata i telefon och cykla samtidigt kan verka som en ofarlig sak. I verkligheten ökar reaktionstiden väsentligt och risken för felbedömningar är stor. Att skriva meddelanden på telefonen vid cykling är direkt livsfarligt. Uppmärksamheten är helt på den lilla skärmen istället för trafiken. Bilar är hårda, cyklister är mjuka! Behöver du planera din rutt eller göra annat nödvändigt med mobilen, stanna till på lämplig plats bredvid cykelbanan.

 

9. CYKLA INTE PÅ GÅNGBANAN

På gångbanan räknar inte fotgängare med att det skall komma en cykel farande. Gångbanan är tänkt som en fredad zon för fotgängare. Låt den förbli det.

 

10. ANPASSA HASTIGHETEN OCH AVSTÅNDET

Cykla inte för nära framförvarande cyklist och cykla inte fortare än att du hinner stanna för plötsligt uppdykande hinder.